Projekty UE

ue logo
Tytuł:

„Platforma dietetyczna wykorzystująca modele nauczania maszynowego do optymalizacji i automatyzacji definiowania i przygotowania diet zdrowotnych oraz kontroli adherencji osób z nich korzystających”.

Cel:

Celem projektu jest transfer i wdrożenie w firmie Black Monkey innowacyjnej technologii pozwalającej na połączenie w jednym cyfrowym obiegu informacji pomiędzy dietetykiem, pacjentem, oraz firmą przygotowującą i dostarczającą dietę.

Planowany okres realizacji projektu:

01.08.2021 - 04.06.2022 r.

Planowane efekty projektu:

Uruchomienie innowacyjnej platformy dietetycznej posiadającej:

  • moduł dietetyczny, pozwalający dietetykom w intuicyjny sposób planować posiłki oraz plany dietetyczne
  • moduł kuchenno-logistyczny, pozwalający agregować zamówione posiłki oraz optymalizować metody ich przyrządzenia wraz z pakietem funkcjonalności dla zaplecza gastronomicznego i logistyki, usprawniających zakupy, produkcję i transport
  • moduł pacjencki, pozwalający na wygodną i atrakcyjną formę zarządzania harmonogramem dostaw, preferencjami, wyborem posiłków oraz współpracą z dietetykiem/lekarzem/trenerem
  • moduł administracyjny, pozwalający zarządzać cenami, obsługą klienta, współpracą i rozliczeniami z partnerami zewnętrznymi oraz ustawiać kluczowe zmienne w systemie
  • moduł marketingowo-analityczny, pozwalający zarządzać treściami oraz mechanizmami promocyjnymi oraz analizować dane dotyczące działania platformy i efektów biznesowych w przejrzystej formie

Całkowita wartość projektu:

751 508,48 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków UE:

488 786,00 PLN